Preskočiť na obsah

Kongres SVLS 2024 v Šamoríne: Talenty na výstave Orbis pictus

svls-fotogaleria-2023-program-5-Máj-2023-813-1024x682
Zdroj https://svls.sk

V dňoch 23.5.-26.5.2024 sa uskutoční Kongres SVLS 2024 s medzinárodnou účasťou v Šamoríne, ktorý je už pre nás tradične významnou a zakaždým aj krásnou udalosťou, na ktorú sa vždy nanovo tešíme.

Tento kongres sa pre nás stále viac stáva intelektuálnou hostinou, na ktorej je ponúkané bohaté menu významných a poučných prednášok, diskusií či profesných stretnutí. Adekvátnosť tejto metafory hostiny je spätá s prežívaním chvíľ počas tohto kongresu, z ktorých môžeme čerpať v najbližšom roku silu, inšpiráciu a vedomosti do našej každodennej ambulantnej praxe.

Zrejme všetci sa zhodneme na tom, že medicína nie je len prácou, poslaním, vedou, ale je aj umením. Všetci sme v našej každodennej praxi umelci, ktorí sa snažia svojou troškou prispieť k najkrajšiemu umeleckému dielu, a ním je človek, respektíve jeho zdravie, či záchrana jeho života. Umenie má mnoho podôb a u mnohých z vás sa umelecký talent prejavil nielen vo forme umenia, ktoré voláme “medicína”, ale dokázal sa zviditeľniť aj v iných podobách, či formách.

Pochváľme sa tým, čo tvoríme vo voľnom čase a čo nás teší

V mene SVLS vás chcem srdečne pozvať a povzbudiť, aby ste s nami podelili o „nákuk“ do tejto vašej tvorby na našej každoročnej výstave Orbis Pictus, ktorá je už celé roky neoddeliteľnou súčasťou Kongresu SVLS a má laureátov, na ktorých sme my, všeobecní lekári, skutočne hrdí.

Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o zážitok vidieť váš umelecký prejav v podobe, ktorá Vám je blízka – maľbou, kresbou, fotografiou, literárnym dielom, plastikou, či sochou. Porota vyberie jedno z diel a jeho autor bude ocenený titulom Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2024.

Verím, že aj týmto spôsobom dokážeme obohatiť naše spoločné chvíle na kongrese krásou a tým umocniť jeho výnimočnú atmosféru.

Svoje diela, prosím, prihláste najneskôr do 12.04.2024 na adrese anna.repovska@svls.sk

 Veľmi sa na ne tešíme.

MUDr. Anna Repovská, MPH
organizátor výstavy Orbis pictus
Kongres SVLS 2024
členka Dozornej rady SVLS

Zdroj: https://svls.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané