Preskočiť na obsah

MZ vydalo vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme, ambulancie predĺžia zmluvy

Foto Shutterstock

Do ústavnej zdravotnej starostlivosti poputuje podľa prísľubov vlády SR celkovo o 29 percent zdrojov, ako boli skutočné výdavky vlani, na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených o 20 percent zdrojov viac, uviedol rezort zdravotníctva. 

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok 30. marca zverejnilo vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne. Vyhláška presne definuje výšku úhrad pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti.

Rezort predpokladá, že celkové výdavky v sektore by mali tento rok dosiahnuť výšku 8,1 miliardy eur. "Tieto výdavky pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov kapitoly MZ SR a z prostriedkov plánu obnovy," vysvetlil.

Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni sedem miliárd eur, z čoho 6,8 miliardy eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť. "Táto suma je rozdelená medzi tri zdravotné poisťovne," vysvetlilo ministerstvo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať podľa vyhlášky na zdravotnú starostlivosť k dispozícii 63,87 percenta z disponibilných zdrojov, súkromná poisťovňa Dôvera 27,46 percenta a súkromná Union zdravotná poisťovňa 8,67 percenta.

Vyhláška tiež pretavuje do praxe rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ako sú ústavná zdravotná starostlivosť alebo všeobecná ambulantná starostlivosť. "Cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve či zabezpečiť rast výdavkov v súlade s legislatívou a aktuálnymi možnosťami verejných financií," vysvetlilo MZ.

Podľa vyhlášky je napríklad pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti minimálne vyčlenených celkovo takmer 2,49 miliardy eur, pre lekárov špecialistov vyše 1,26 miliardy, pre všeobecných lekárov vyše 456 miliónov, pre záchrannú zdravotnú službu vyše 183 miliónov a pre kúpeľnú starostlivosť vyše 60 miliónov eur.

"Do ústavnej zdravotnej starostlivosti poputuje podľa prísľubov vlády SR celkovo o 29 percent zdrojov, teda o 553 milióna eur viac, ako boli skutočné výdavky vlani. Na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených o 20 percent zdrojov viac, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur oproti roku 2022," dodal rezort.

Na vydanie vyhlášky čakali Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či zástupcovia ambulancií.

Ambulancie v Zdravite aj v ZAP predĺžili zmluvy s VšZP aj Dôverou

Ambulancie združené v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa dohodli na pokračovaní zmluvných dodatkov so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) aj so súkromnou poisťovňou Dôvera. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová. So súkromnou zdravotnou poisťovňou Union majú zmluvy platné už od 1. februára.

"Veríme, že poisťovne využili všetky možné zdroje, tak to aj prezentovali, zároveň sa nám zmluvne zaviazali, že nám garantujú 20-percentné medziročné zvýšenie. Ak by k takému niečomu nedošlo alebo by sa javilo, že sa to nedopĺňa, tak sa opäť vrátime do rokovaní," priblížila Trenčanská Bedušová.

ZAP však napriek dohode nie je s konečnou úpravou dodatkov spokojný. Pre ambulantný sektor je podľa neho v sektore vyčlenené nedostatočné množstvo financií. "Môže za to predovšetkým energetická kríza. Nevieme preto od 1. apríla garantovať, že nebude určité množstvo ambulancií, ktoré budú nútené vyberať od pacientov poplatok za spoluúčasť alebo istý energetický poplatok, aby ambulancie udržali," vysvetlila.

Na predĺžení zmlúv od 1. apríla sa s VšZP dohodli aj ambulancie združené v Zdravite. Jej šéf Marián Šóth pre TASR potvrdil, že na podpise dodatkov na ďalší rok sa dohodli už aj s Dôverou. S Unionom zmluvy predĺžili ešte v marci.

"V priebehu dvoch mesiacov budeme monitorovať situáciu, akým spôsobom sa tých 20 percent pretavilo do medziročného nárastu. V prípade, že finančných zdrojov bude nedostatok, budeme musieť pristúpiť k viaczdrojovému financovaniu, a teda začať používať poplatky," uviedol pre TASR Šóth.

20-percentný nárast pre ambulantný sektor nie je dostatočným riešením

Asociácia súkromných lekárov (ASL) víta zvýšenie zdrojov pre ambulantný sektor na tento rok. Pomoc však podľa nej vzhľadom na rastúce náklady ambulancií stále nie je dostatočná.

Rezort zdravotníctva v rámci vyhlášky vyčlenil na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 20 percent zdrojov viac oproti roku 2022, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur. "Pre ambulantný sektor je 20-percentný nárast síce pomocou, ale stále nie dostatočným riešením v prostredí, keď je notoricky známy rast nákladov na energie a ostatné komodity a tiež mzdové nároky sestier a ostatných zdravotníckych povolaní, ktoré chcú mať plat porovnateľný s platom zamestnancov v nemocniciach," uviedla asociácia.

Vyjadrila tiež obavu, či deklarované zvýšenie bude reálne kryté zdrojmi, ktoré do poisťovní "natečú". "Táto obava je vzhľadom na doterajší vývoj naprieč celým sektorom zdravotníctva a cítime ju aj pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami," skonštatovala ASL. Upozornila, že napriek dohode s poisťovňami hrozí, že mnohí poskytovatelia budú musieť pristúpiť k zavedeniu poplatkov.

ASL zároveň ocenila, že vyhláška počíta s nárastom nákladov pre segment spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. "Sú to síce len dve percentá, ale po dlhej dobe je to prelom v názore, že v tomto segmente nie je potrebný nárast, a naopak, očakávalo sa šetrenie," skonštatovala. 

Zdroj: TASR

Odporúčané