Preskočiť na obsah

Prevencia a včasný záchyt CMP – kampaň FAST HEROES už aj na stredných školách

iStock-529069189
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Štvrtý ročník projektu FAST HEROES sa po prvýkrát otvoril pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem materských a základných škôl sa tak v tomto roku rozrastie rodina tejto medzinárodnej iniciatívy o ďalšie školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody (CMP), naučiť ich zavolať prvú pomoc včas a zachrániť tak život ich blízkym príbuzným.

Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST. Projekt získal uznanie Európskej komisie za najlepšiu praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.

„Vidíme veľký zmysel vo vzdelávaní detí o tomto ochorení. Na Slovensku už máme deti, ktoré boli zapojené do projektu a zachránili svojich príbuzných, a povedomie o cievnej mozgovej príhode sa vďaka nim dostalo aj k ich príbuzným. Preto do štvrtého ročníka iniciatívy FAST plánujeme pozvať aj študentov stredných zdravotných škôl a slovenských gymnázií, povedala Ľubica Fidesová, ambasádorka FAST HEROES na Slovensku a členka pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka významné medzinárodné ocenenia. Za  záchranu svojho starého otca si medzinárodné ocenenie prevzala deväťročná Ninka Ivančíková zo základnej školy v Seredi priamo v Mníchove. „Naučila som starkú prejavy cievnej mozgovej príhody a nakreslila som jej plagát. Starká si ho pripla na chladničku, a keď neskôr starký dostal cievnu mozgovú príhodu, spomenula si na ochorenie, o ktorom sme spolu hovorili, a rýchlo privolala sanitku,“ spresnila Ninka. Medzi ďalšími finalistami, ktorí získali ocenenie za záchranu svojich starých rodičov, bola aj Alexandra Csuporiová, deväťročná žiačka Základnej školy Gemerská Hôrka v Rožňave.

Od roku 2016 pacientska organizácia Sekunda pre život realizuje vzdelávacie aktivity s cieľom informovať verejnosť o príznakoch mŕtvice, pretože práve čas je v tomto prípade veľmi dôležitý. „Pokiaľ pacienti alebo ich blízki rozpoznajú príznaky cievnej mozgovej príhody včas a privolajú prvú pomoc, majú veľkú šancu, že vďaka rýchlemu zásahu lekárov a poskytnutej liečbe budú žiť aj po mŕtvici plnohodnotný život,“ doplnila Ľ. Fidesová.

Úspešný medzinárodný projekt FAST HEROES si získal podporu slovenských neurológov, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) a zdravotníkov z Červeného kríža, ktorí sa zúčastnili seminárov o cievnej mozgovej príhode priamo vo vybraných školách.

„Každoročne postihne mozgová mŕtvica na Slovensku viac ako 11 tisíc pacientov. Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa týka záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody. Je preto dôležité, aby sa školy zapájali do vzdelávacieho projektu, lebo sa zvyšuje povedomie o ochorení. Keď nám do nemocnice prídu pacienti včas, vieme ich zdravotný stav zvrátiť, vieme ich zachrániť,“ zdôraznila  neurologička  MUDr. Martina Chovancová.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST sa môžu školy prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, kde zaregistrujú svoju školu, jednotlivé  triedy a nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.

Odporúčané