Preskočiť na obsah

SLeK namieta vypustenie očkovania v lekárňach z novely zákona

iStock-849466772
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) namieta vypustenie zavedenia očkovania v lekárňach z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú minulý týždeň schválila vláda. Ako poukázal prezident SLeK Ondrej Sukeľ, ich odborné pracovné skupiny dva roky pripravovali všetky hlavné kroky k zavedeniu očkovania v lekárňach spoločne s ministerstvom zdravotníctva, ktoré zmenu podporovalo.

„Je na mieste otázka, či je tu ochota prekonávať legislatívne a regulačné bariéry a ako veľmi regulátorom záleží na znižovaní odvrátiteľných úmrtí preventabilných ochorení, ako aj na pripravenosti štátu na hrozby pandémií,“ skonštatoval Sukeľ. Upozornil pritom na slabú zaočkovanosť populácie Slovenska proti chrípke. Dodal, že zámer posilniť kompetencie farmaceutov v lekárňach je aj v programovom vyhlásení vlády.

V prospech zavedenia očkovania do lekární hovoria podľa SLeK dlhodobé skúsenosti zo zahraničia. „Okrem samotného očkovania sú farmaceuti zapojení v procese edukácie, pomáhajú znižovať tlak na systém zdravotnej starostlivosti, odbremeňujú vyťažené ambulancie praktických lekárov, prinášajú úsporu nákladov spoločnosti a pomáhajú napríklad aj v identifikácii osôb vo zvýšenom riziku nákazy,“ načrtol Ján Klimas, dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Ako vysvetlila komora, verejné lekárne dokážu zlepšiť dostupnosť očkovania proti chrípke najmä vzhľadom na ich počet a hustú sieť, prevádzkový čas a schopnosť prispôsobiť sa miestnym potrebám obyvateľov.

Slovenská lekárnická komora iniciovala v roku 2021 vznik odbornej platformy Fórum pre dostupnejšie očkovanie. S podporou expertných skupín sa intenzívne zaoberala rozsiahlou medziodborovou diskusiou, iniciovala a koordinovala činnosť pracovnej a expertnej skupiny, ktoré v gescii kľúčových slovenských odborníkov pripravili podklady najdôležitejších legislatívnych návrhov a ďalších nevyhnutných krokov k rozšíreniu očkovacej stratégie v SR na lekárne.
Tvrdí, že v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vznikol legislatívny návrh predložený ministerstvom zdravotníctva, voči ktorému neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky žiadnou z relevantných lekárskych spoločností.

Zdroj: TASR

Zdieľajte článok

Odporúčané