Preskočiť na obsah

Editoriál

obalka_2022-01

Prvé vydanie nového elektronického časopisu o zdravotníctve a medicíne Tribune.sk vychádza v období, keď sa pripravuje významná reforma nemocníc. Schválený už bol Plán obnovy, v ktorom je na modernizáciu a dostavbu nemocníc určených 998 miliónov eur, ako aj zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako zhŕňa text Fakty a dáta k prebiehajúcej reforme siete nemocníc. Úspech reformy bude závisieť aj od ďalších krokov.

Čo nakoniec chystaná reforma nemocníc prinesie a aké sú v nej riziká? Vo Fóre Medical Tribune: Čo prinesie reforma nemocníc prinášame názory analytika Martina Smatanu, riaditeľky Národného onkologického inštitútu Márie Rečkovej, ekonóma Petra Pažitného, ​​prednostu II. internej kliniky SZU Ľubomíra Skladaného a Beaty Havelkovej, podpredsedníčky predstavenstva VšZP.

Nový riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) PharmDr. Peter Potúček poskytol Tribune.sk rozhovor, v ktorom hovorí o prioritách vo svojom úrade, a okrem iného aj o výpadkoch v dodávkach liekov.

Riaditeľ novozaloženého Národného ústavu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve Michal Staňák v rozhovore pre Tribune.sk popisuje úlohu, akú v rozhodovaní o výdavkoch na zdravotníctvo môže a bude hrať hodnotenie zdravotníckych technológií.

Večne aktuálnou témou starostlivosti o zdravie je zdravotná gramotnosť. Od sesterského českého časopisu Medical Tribune pretláčame článok, ako sa zdravotná gramotnosť na Slovensku, v Česku a ďalších európskych krajinách vyvíja.

Vo všetkých pádoch sa v posledných rokoch skloňuje téma telemedicíny. Univerzitná nemocnica Martin otestovala a preverila mobilnú aplikáciu a vy sa môžete dočítať, ako v tejto nemocnici vzdialený telemonitoring pomáha s liečbou ochorenia covid-19.

Spoločnosť PentaHospitals oznámila, že do svojej novej Nemocnice Bory v Bratislave zaobstará robotický lineárny urýchľovač CyberKnife. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali hlavného odborníka na radiačnú onkológiu Pavola Dubinského na kontext vybavenia rádioonkologických pracovísk. Ako sa moderné prístroje uplatňujú, sa dočítate v správe CyberKnife a tí ďalší. Vybavenie rádioterapie sa zlepšilo.

Každý lekár si nájde to svoje medzi ďalšími zaujímavosťami z medicíny a z nových štúdií, či už nové odporúčania pre liečbu sepsy, malá štúdia, podľa ktorej dýchavica po COVID-19 môže signalizovať srdcové problémy, informácie o včasnej CT angiografii pri podozrení na akútne koronárne syndrómy, dáta o súvislosti Body-mass indexu a mortality pacientov na COVID-19 na JIS, alebo správa WHF: Pre srdce nie je žiadna dávka alkoholu bezpečná a ďalšie.

Tribune.sk prináša aktuálne témy pre lekárov a ďalších odborníkov v zdravotníctve vrátane komentárov zaujímavých osobností. Chcete sa podieľať na jeho obsahu? Máte pripomienku, tip, komentár? Napíšte nám.

Tribune.sk vychádza výhradne formou elektronického časopisu, a to raz za mesiac. Táto forma je podľa nás najlepším spôsobom, ako sa môžu zdravotnícke a medicínske témy, o ktorých píšeme, dostať ku všetkým, ktorí sa o ne zaujímajú. Pre listovanie časopisom využijete tlačidlá „nasledujúci článok“ a „predchádzajúci článok“.

Zaujímavé a inšpiratívne čítanie praje
Lucie Ondřichová,
šéfredaktorka Tribune.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané