Preskočiť na obsah

Aktuality

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

30. 1. 2023

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších…

Mapovanie zložitosti CLL

2. 1. 2023

Pomocou zložitej analýzy veľkej skupiny pacientov s chronickou lymfocytárnou leukémiou (CLL) bola popísaná nápadná molekulárna heterogenita tohto…