Preskočiť na obsah

Články s tagom Editoriál

Editoriál

19. 12. 2023

Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa týka záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej…

Editoriál

28. 11. 2023

Tohtoročná kampaň Deň pre zdravé prsia sa predstavila s názvom „Mamografický skríning – onkokontrola – zachraňuje život a zdravie žien Slovenska“.…

Editoriál

24. 10. 2023

Lekári môžu opäť žiadať o príspevok na otvorenie novej ambulancie všeobecného lekárstva alebo ambulancie pre deti. Chýba 484 ambulancií všeobecných…

Editoriál

19. 9. 2023

Obezita a nadhmotnosť sú spojené s mnohými závažnými chronickými ochoreniami, Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity a…

Editoriál

15. 8. 2023

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa od augusta opäť upravilo. To vzbudilo zaujímavé diskusie. Preto sa…

Editoriál

20. 6. 2023

Efektívny zdravotnícky systém je na nich postavený ako na pevnej, silnej základni. Všeobecní praktickí lekári. Čo komplikuje cestu všeobecného…

Editoriál

23. 5. 2023

Antimikrobiálna rezistencia je vrcholnou hrozbou. Čo odporúča EÚ? Európska komisia predstavila návrh na odporúčanie v boji proti antimikrobiálnej…

Editoriál

25. 4. 2023

Demografické zmeny, ktoré súvisia s predlžovaním veku dožitia, budú mať vplyv na mnohé sektory života a ekonomiky v celej Európe. Jednou z oblastí,…

Editoriál

28. 3. 2023

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas hľadá alternatívu k zavedeniu nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej…

Editoriál

28. 2. 2023

Nadváha a fajčenie vyvolávajú obavy. Onkologický profil Slovenskej republiky, ktorý nedávno vydala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj …

Editoriál

24. 1. 2023

Vážení čitatelia, otvárate  prvé vydanie elektronického časopisu Tribune.sk v roku 2023. Aký bude tento rok pre slovenské zdravotníctvo? Ustoja…

Editoriál

15. 12. 2022

Nalákať slovenských lekárov späť zo zahraničia a zmierniť ďalší odliv, to bol jeden z hlavných argumentov protestu lekárskych odborov. Podarí sa…

Editoriál

15. 11. 2022

Nedostatok zdravotníkov predstavuje komplexný problém, na ktorý neexistuje jedna zázračná odpoveď. Jedným z opatrení, ktoré ho môžu pomôcť riešiť, je…

Editoriál

25. 10. 2022

Hromadné výpovede lekárov dali veci do pohybu. Na jednu z ôsmich požiadaviek odborov, pre ktoré tento protest spustili, reagovala vláda návrhom na…

Editoriál

27. 9. 2022

V tomto vydaní sa Tribune.sk venuje dopadom rastu cien energií na zdravotníctvo.

Editoriál

16. 8. 2022

Dostupnosť primárnej starostlivosti je téma, ktorou sa zaoberajú ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pracovné…

Editoriál

21. 3. 2022

Prvé vydanie nového elektronického časopisu o zdravotníctve a medicíne Tribune.sk vychádza v období, keď sa pripravuje významná reforma nemocníc.…